HR | IT | EN

Posjet delegacije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Istarskoj županiji

  • U petak, 15. studenoga 2013. godine u 9,30 sati u zgradi Skupštine Istarske županije u Pazinu, na inicijativu sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Milorada Gašića održan je sastanak s tajnicom Skupštine Istarske županije Vesnom Ivančić i pomoćnicom tajnice Melitom Ferenčić.

    Delegaciju Tajništva Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine uz sekretara Milorada Gašića činile su i Gordana Radić-Popović, pomoćnica sekretara za parlamentarnu i regionalnu suradnju i Viktoria Čović viša savjetnica – voditeljica stručne grupe za međuregionalnu suradnju. Tema sastanka bila je: Ključni interni akti i pravila koja se odnose na službe koje pružaju podršku parlamentarnom radu i izazovi sadašnjih organizacijskih parlamentarnih tajništva i rad službi. Sudionici su razmijenili iskustva u radu stručnih službi skupština Autonomne pokrajine Vojvodine i Istarske županije.

    Delegacija Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine bila je gost i na sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj 14. studenoga 2013. godine u Pazinu.

    15.11.2013.