HR | IT | EN

Posjet polaznika međunarodne ljetne škole Istarskoj županiji

  • Istarsku županiju posjetili su sudionici Ljetne škole „International Enviroment and EU Integration“ koja se održava od 3.do 15. srpnja 2017. godine u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

    Predstavnici Istarske županije su studentima koji dolaze iz više od 10 zemalja svijeta predstavili Istarsku županiju i njezine institucije, s posebnim naglaskom na postignuća na polju europskih poslova, međunarodne suradnje i projekata financiranih iz EU fondova. Među predstavljenim projektima istaknuti su projekti u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje te projekti u sklopu Operativnih programa: „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski potencijali“.

    Međunarodna ljetna škola održava se već tradicionalno i sastoji se od aktivnog učenja o Europskoj uniji i procesima europskih integracija te sudionici redovito posjećuju i Istarsku županiju kao najuspješniju u Republici Hrvatskoj u pogledu apsorpcije EU fondova.

    07.07.2017.