HR | IT | EN

Poziv na popunjavanje on-line baze „EU projekti u Istri“

 • Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove poziva Vas da ispunite on-line obrazac za bazu podataka „EU projekti u Istri“ koji se nalazi na linku http://euprojekti.istra-istria.hr/Master/Master.htm#/prijava gdje se nalaze i detaljne upute za prijavu i upis novog projekta. Prijavljuju se svi projekti koje ste proveli ili su trenutno u provedbi (a u ovom trenutku nisu evidentirani), a financirani su iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora financiranja. Ujedno, molimo da za projekte vaših institucija za koje smatrate da se već nalaze u bazi, provjerite jesu li podaci o njima uneseni, obzirom da se radi o velikom obimu podataka.

  On-line baza sastoji se od EU projekta i projekata financiranih iz drugih međunarodnih izvora koje provode subjekti s područja Istarske županija (lokalna i regionalna samouprava, civilno društvo, nevladine udruge, mali i srednji poduzetnici, javne ustanove i ostale relevantne institucije).

  Sustav on-line baze projekata omogućit će izradu statističkih podataka koji će se koristiti u budućim analizama i pripremi projekata za sve subjekte na području Istarske županije. Baza projekata otvorena je široj javnosti i može se pregledavati preko sljedećeg linka: http://euprojekti.istra-istria.hr/Default.aspx .

  Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije izradio je Županijsku on-line bazu projekta u sklopu projekta AdriGov, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru programa IPA Adriatic CBC 2007 – 2013.

  Za sva dodatna pitanja molimo Vas da kontaktirate Upravni odjel na e-mail adresu: eu.projekti@istra-istria.hr i tel. 352 170.

  09.05.2016.