HR | IT | EN

Poziv na prvu radionicu ciklusa “EU fondovi i uspješno upravljanje EU projektima”

 • U sklopu projekta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan) Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije organizira ciklus stručnih edukacija pod nazivom EU fondovi i uspješno upravljanje EU projektima - europski alati za lokalni i regionalni razvoj.

  Prva višednevna besplatna radionica “Upravljanje projektnim ciklusom” će se održati od 30. rujna do 2. listopada 2013. u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama. Cilj radionice je stjecanje novih znanja i vještina o upravljanju fondovima EU, temeljena na upravljanju projektnim ciklusom (UPC). Radionica je namijenjena zaposlenicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova, zaklada i udruga civilnog društva, malih i srednjih poduzeća te razvojnih agencija.

  Radionice će trajati u vremenu od 9:00 – 17:00 sati i održavati će se na engleskom jeziku. Detaljan program radionice bit će objavljen uskoro na web stranicama Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije (www.istra-europa.eu) te će prijavljeni sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

  Ciklus od 4 radionice održat će se od rujna 2013. do ožujka 2014. Edukacije su besplatne za sve sudionike i održavati će se u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama, Kaštel 1.

  Cilj ciklusa edukacije je jačanje ljudskih potencijala u Istri u upravljanju lokalnim i regionalnim razvojem kroz EU fondove

  1. Radionica: Upravljanje Projektnim Ciklusom
  2. Radionica: Kohezijski i Strukturni fondovi
  3. Radionica: Programi zajednice
  4. Radionica: Eu fondovi u praksi - Međunarodna razmjena iskustava

  Prijava na prvu radionicu Upravljanje Projektnim Ciklusom je obvezna zbog ograničenog broja te se prijave zaprimaju do popunjenosti, najkasnije do 25. rujna 2013.

  Prijaviti se možete na e-mail adresu antonija.babic@istra-istria.hr, telefon +385 (52) 352-170 ili fax +385 (52) 352-178.

  Datoteke vezane uz novost
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Prijavni_obrazac_-_I._radionica.pdf
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Prijavni_obrazac_-_I._radionica.docx
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Ciklus_edukacija.pdf
 • 06.09.2013.