HR | IT | EN

Poziv na seminar “Višerazinsko upravljanje”

 • U sklopu projekta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan) Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije organizira dvodnevni seminar “Višerazinsko upravljanje” koji će održati 20. i 21. listopada 2014. u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama (Kaštel 1, II kat).

  Dvodnevni seminar održat će profesori sa Sveučilišta Bocconi na engleskom jeziku. Predavači će na praktičan način prikazati kako osmisliti uključivanje dionika u proces odlučivanja i time doprinijeti boljem pristupu pružanja usluga i koordinaciji razvojnih aktivnosti.

  Seminar će trajati od 9:00 – 16:30 sati i održavati će se na engleskom jeziku. U privitku se nalazi poziv na seminar i program.

  Seminar je besplatan, a prijava je obvezna zbog potreba organizacije. Prijaviti se možete na e-mail adresu: antonia.dusman@istra-europa.eu do 16. listopada 2014.

  Datoteke vezane uz novost
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Program_Višerazinsko_upravljanje.pdf
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Poziv_na_sudjelovanje.pdf
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Prijavni_obrazac_(3).docx
 • 14.10.2014.