HR | IT | EN

Poziv na sudjelovanje na seminaru - projekt Centra izvrsnosti MVEP-a

 • Centar izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova provodi twinning light projekt „Support to the Ministry of Foreign and European Affairs in capacity building related to the Membership in the European Union“ u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Litve.

  Cilj projekta je jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Centra izvrsnosti MVEP-a, prioritetnih tijela državne uprave i lokalne samouprave, kako bi se što bolje pozicionirali i funkcionirali unutar institucija Europske unije. Svrha projekta je daljnji doprinos u jačanju administrativnih kapaciteta na nacionalnoj i lokalnoj razini koji su vezani za EU poslove te povećanje vidljivosti u aktivnostima koje provodi Centar izvrsnosti. Prepoznata je potreba za nastavkom i unapređenjem edukacije i informiranja o EU politikama na nacionalnoj i lokalnoj razini te nastavak komunikacije s ostalim ciljnim skupinama.

  Projekt obuhvaća 2 komponente:

  1. Jačanje kapaciteta MVEP-a i Centra izvrsnosti te povezanih institucija na nacionalnoj i lokalnoj razini

  Obuhvaća 13 aktivnosti – analizu dosadašnjih aktivnosti Centra te izradu smjernica za boljom organizacijom i funkcioniranjem Centra u provođenju aktivnosti komunikacije i koordinacije s ciljnim institucijama, provođenju treninga, radionica i diskusija

  2. Povećanje vidljivosti i aktivnosti Centra u organizaciji, implementaciji i koordinaciji Centra

  Razvoj Strategije i Akcijskog plana Centra koji će dati smjernice za bolju vidljivost Centra te javno prezentiranje navedenih dokumenata putem brošura, konferencije, izrade web stranice i drugih edukativno promotivnih materijala

  U okviru provedbe aktivnosti iz 1. komponente projekta, a vezano uz jačanje kapaciteta institucija na lokalnoj razini planirano je održavanje seminara u Varaždinu, Rijeci i Splitu u razdoblju od 19.-22. listopada.

  Dana 20. listopada 2015. godine s početkom u 13 sati održat će se seminar za regionalnu/lokalnu upravu/samoupravu u prostorijama Primorsko-goranske županije (dvorana 601, 6.kat), na adresi Slogin kula 2, Rijeka. Cilj nam je na navedenom seminaru okupiti i predstavnike jedinica lokalne i područne samouprave iz susjednih županija, odnosno Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke.

  Predviđeno trajanje jednodnevnog seminara koji će se održati na engleskom jeziku (s obzirom da će predavači biti iz Litve), bilo bi od 13 do 15.30 sati, a prema programu u prilogu obuhvaćao bi sljedeće teme:

  - Institucionalni okvir i utjecaj na proces donošenja odluka u EU s lokalne razine

  - Odbor regija – predviđeno je predstavljanje predstavnika RH u Odboru regija

  - Mogućnosti korištenja EU fondova za lokalnu/regionalnu razinu s naglaskom na litavsko iskustvo

  Prijave se zaprimaju na e-mail ines.domitrovic@mvep.hr zaključno do petka, 16. listopada 2015.

  Datoteke vezane uz novost
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/TRAINNING_PROGRAMME.docx
 • 11.10.2015.