HR | IT | EN

Poziv na konferenciju “Uloga lokalnih i regionalnih vlasti u promociji Europskog građanstva”

  • Pozivamo Vas na sudjelovanje na konferenciji „Uloga lokalnih i regionalnih vlasti u promociji EU građanstva“ u sklopu EU projekta AdriGov (Adriatic Operational Governance Plan), koja će se održati 18. travnja 2013. s početkom u 9:00 sati u prostorijama hotela Park Plaza Histria, Verudela 17, Pula. Godina 2013. u Europskoj uniji je proglašena Europskom godinom građana. U cilju daljnjeg razvoja europskog aktivnog građanstva u našoj zemlji, potrebno je stvarati konkretniju i bliskiju suradnju između Europe vlasti i Europe građana. Aktivno sudjelovanje građana u svakodnevnom odlučivanju i djelovanju jača legitimitet vlasti te kvalitetu socijalnog dijaloga koji je pokazatelj slike demokratskog društva. Stoga je i inicirano održavanje konferencije „Uloga lokalnih i regionalnih vlasti u promociji EU građanstva“. Konferencija se održava u sklopu projekta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan) u kojem je Istarska županija partner, a koji je financiran kroz Program prekogranične suradnje IPA Adriatic. Projekt ima za cilj definiranje Operativnog plana za javno upravljanje na jadranskom području te transfer znanja kako bi se ojačala osviještenost o europskim integracijama i Europskoj Uniji. U Istarskoj županiji će putem projekta biti uspostavljen Centar za EU i međunarodnu suradnju. Ovim putem želi se još jednom predstaviti jedinicama lokalne samouprave mogućnosti koje se već u ovoj godini nude kroz program Europa za građane te promovirati uključivanje u europske projekte, posebice sad kada Hrvatska postaje punopravna članica EU.

    Program konferencije i prijavnica nalaze se u prilogu.

    Datoteke vezane uz novost
  • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/program_konferencije.doc
  • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/AdriGov_Prijavni_obrazac.doc
  • 09.04.2013.