HR | IT | EN

Predavanje pulskim studentima o EU fondovima

  • Perspektiva sudjelovanja RH u europskim fondovima naziv je predavanja koje je Oriano Otočan, v.d. pročelnika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU integracije Istarske županije 15. studenog održao na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

    Oko 50 studenata preddiplomskog studija pri Odjelu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” je u sklopu radionice na temu EU fondovi dobilo uvid u mogućnosti iskorištavanja EU fondova u Hrvatskoj u proteklih 10 god te prikaz onoga što nas na nacionalnoj, ali i regionalnoj i lokalnoj razini očekuje po ulasku u Europsku uniju.

    Spomenuti su pretprisupni fondovi od 2001. pa do danas, te je data cjelokupna slika od pretprisupnih fondova do Strukturnih fondova u budućnosti. Pročelnik Otočan je predstavio i Programe Unije, te program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska i program Jadranske prekogranične suradnje, u kojima Istarska županija uspješno sudjeluje. Istarska županija je aktivna na polju bilateralne suradnje, a izuzetno je važan i Ured Istarske županije u Bruxellesu.

    Studenti su također doznali više o Operativnim strukturama upravljanja EU fondovima u RH, o novim Statističkim regijama u Hrvatskoj, o važnost regionalne konkurentnosti, a posebice ih je zanimalo što nam nosi članstvo u EU te koliko će sredstava biti dostupno u prvih 6 mjeseci.

    15.11.2011.