HR | IT | EN

Predstavljeni rezultati drugog natječaja u sklopu programa IPA CBC ADRIATIC

 • Novinarima su u petak,31. kolovoza 2012. godine, predstavljeni rezultati drugog natječaja u sklopu programa IPA CBC Adriatic. Istarski je župan Ivan Jakovčić, tom prigodom, pohvalio veću spremnost Istarske županije da konkurira za europska sredstva te dodao da putem odabranih projekata dokazuje svoje opredjeljenje za korištenje europskog novca.

  Na natječaju je prošlo dvanaest istarskih projekata, ukupne vrijednosti tri i pol milijuna eura. To je značajni novac, pojasnio je župan, jer u usporedbi sa županijskim proračunom, teškog 130 milijuna kuna, čini 20 posto njegova iznosa. Važno je i dalje se kandidirati za sredstva iz Europske unije, gdje ima dovoljno novca, koje treba privući dobro pripremljenim programima. Naša je županija u tom pogledu najbolja u Hrvatskoj, naglasio je župan. Moramo dobro iskoristiti ovo razdoblje do ulaska u Europsku uniju, jer novaca ima, a Hrvatska iz Europske unije može privići 13 milijardi eura.

  Pročelnik za međunarodnu suradnju i EU integracije Oriano Otočan govorio je o velikom zanimanju za sudjelovanje u projektima prekogranične suradnje kao i o dobroj povezanosti partnera u pograničnom prostoru, gdje je za Program IPA – Jadranske prekogranična suradnje 2007 – 2013. na raspolaganju bilo blizu 82 milijuna eura. Među 12 istarskih projekata, koja su dobila sredstva, devet je iz Istarske županije i njezinih institucija: Istarske razvojne agencije, Istarske regionalne energetske agencije i Agencije za ruralni razvoj Istre.

  Projekt LOVE YOUR HEART, čiji je cilj jačanje održivog razvoja sposobnosti Jadranske regije za poboljšanje zdravlja stanovništva, kao nužan preduvjet za napredak, kroz stvaranje prekograničnih zdravstvenih sustava i mreža. Glavni dugoročni cilj je poboljšanje života stanovništva te smanjenja obolijevanja i smrtnosti prouzrokovanih od kardiovaskularnih bolesti kao i do ogromnih troškova vezanih za njih, dobio je 810.290,00 eura.

  Za projekt KEPASS Istarska će županija dobiti 241.000,00 eura. Cilj je stvaranje mreže kvalitetnih škola u Jadransko-jonskoj regiji i poticanje razmjene učenika među njima. Uz to ići će se i na stvaranje međunarodnih kurikuluma koji će učenicima tih škola omogućiti veću mogućnost zapošljavanja.

  ADRI.GOV - definiranje i promocija Operativnog plana za javno upravljanje na jadranskom području kao važan korak prema usvajanju Jadransko-jonske makro-regionalne strategije i stvaranje sinergije za djelotvoran pristup razvojnim mogućnostima regija. Istarska će županija u sklopu projekta uspostaviti Centar za međunarodnu suradnju. Za projekt je odobreno 350.000,00 eura.

  EX.PO AUS – s ciljem očuvanja povijesne, umjetničke i prirodne baštine. UNESCO oznaka ne predstavlja samo znak već i kompleksnu i proaktivnu strategiju očuvanja i ekonomske valorizacije, te promocije sve u skladu s održivim razvojem teritorija. Projekt dobiva 310.000,00 eura.

  Projekt HAZADR – čiji je glavni cilj uspostava prekogranične mreže za prevenciju rizika te upravljanje hitnim slučajevima, kako bi se smanjio rizik od zagađenja i onečišćenja Jadranskog mora, dobit će više od 270.474,00 eura.

  Projekt NEXT – koji ima za cilj kreiranje efikasne platforme za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području, privukao je 221.500,00 eura.

  Projekt ROOF OF ROCK – ima za cilj jačanje upravljačke vještine za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa uz pomoć prekogranične suradnje svih ključnih dionika u predmetnom području. Njemu je odobreno 140.360,00 eura.

  IPATECH - za jačanje istraživačkih i inovacijskih vještina u poljoprivrednom sektoru s ciljem jačanja konkurentnosti i razvoj jadranskog područja kroz gospodarsku, društvenu i institucionalnu suradnju, povećanjem konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, te pojedinca u poljoprivredno prehrambenom sektoru, dobio je 146.750,00 eura.

  LEGEND – projekt za promicanje koncepata energetske učinkovitosti na jadranskom području dobio je 285.400,00 eura.

  Oriano Otočan, uz zadovoljstvo rezultatima drugog natječaja u sklopu programa IPA CBC Adriatic, istaknuo je kako je Istarska županija i drugim kandidiranim projektima do sada privukla značajna sredstva. Svaki treći projekt uspješno je kandidiran, što govori da županija ima vrlo kvalitetan kadrovski potencijal.

  31.08.2012.