HR | IT | EN

Predstavnici Instituta Ruđer Bošković u Bruxellesu na sastanku projekta MARELITT

  • Od 13. do 15. svibnja 2014. godine Mirta Smodlaka Tanković i Martin Pfannkuchen iz Centra za istraživanje mora – CMI, Institut Ruđer Bošković, iz Rovinja, sudjelovali su u Bruxellesu na pripremnom sastanku partnera projekta MARELITT sa predstavnicima Europske komisije. Tom su prilikom posjetili i Predstavništvo Istarske županije pri EU. Dino Babić, službeni predstavnik Istarske županije pri EU, predstavnicima Centra prezentirao je aktivnosti županijskog Ureda u Bruxellesu s posebnim naglaskom na mogućnosti uključenja u međunarodne organizacije koje se bave istraživanjem mora te način na koji se projekti na EU razini evaluiraju i ocjenjuju.

    Projekt MARELITT usredotočen je na otklanjane morskog otpada iz četiri europskih regionalnih mora. Na trodnevnom pripremnom sastanku u Općoj upravi Europske komisije za okoliš, CIM predstavlja jedan od šest pilot projekta diljem Europe te jedini koji se bavi područjem Jadranskoga mora. Prilikom pripremnog sastajanja raspravlja se o načinu pristupa morskom otpadu, o načinu implementacije pilot projekata te o financijskim sredstvima i potporama. Projekt predviđa tri načina otklanjanja otpada, tj. zadržavanje morskog otpada, prikupljanje istog te pronalaženje napuštene ribolovne opreme. Centar za istraživanje mora iz Rovinja usredotočit će se na prvi, odnosno na zadržavanje otpada koji predviđa prikupljanje nagomilanog morskog otpada u ribarskim mrežama tijekom redovitih aktivnosti ribara te njegovo naredno polaganje u lukama.

    Tijekom 2013. MARELITT je ispitivao postojeće projekte otklanjanja morskog otpada u Europi, identificirajući dobre prakse koje bi se mogle koristiti u stvaranju novih projekata ili održavanju postojećih. Nastavno tome, u 2014. MARELITT podržava pokretanje novih i/ili postojećih projekata na navedenu temu, među kojima je i pilot projekt CIM-a. MARELITT će CIM-u pružati podršku pri pripremi poslovnog slučaja pilot projekta, osposobljavanje i umrežavanje.

    Opći cilj projekta MARELITT je pomoći države članice u dostizanju takozvanog dobrog ekološkog statusa (good environmental status - GES) svih europskih morskih voda do 2020. smanjujući utjecaj morskog otpada na obalni i pomorski okoliš. Morski otpad, koji se taloži na dnu mora, na površini ili u stupcu vode glavni je problem europskih mora, a pod morskim otpadom podrazumijevaju se tvari stvorene ili upotrebljene od strane čovjeka koje se namjerno ili nenamjerno odbacuju u more (npr. plastične boce i torbe, ribolovni alati...).

    14.05.2014.