HR | IT | EN

Predstavnik Istarske županije sudjeluje u radu CIVICUS-a

  • Pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU integracije Istarske županije u svojstvu Predsjednika Asocijacije agencija lokalne demokracije sudjelovao je 5. i 6. rujna u radu Svjetske skupštine CIVICUS-a (Svjetske Alijanse za aktivno građansko sudjelovanje), koja se održala u Montrealu, najvećem gradu kanadske pokrajine Quebec. CIVICUS je utjecajna svjetska mreža nacionalnih, međunarodnih, regionalnih i lokalnih institucija i organizacija koje se bave raznim aspektima civilnog društva. Svjetska skupština CIVICUS-a (Svjetske Alijanse za aktivno građansko sudjelovanje) okuplja više od 600 organizacija civilnog društva iz cijelog svijeta koje razmjenjuju mišljenja o njihovoj ulozi i sudjelovanju na lokalnoj i nacionalnoj razini. Skupština pruža mogućnost za umrežavanje, razmjenu ideja i inovativnih pristupa participativne demokracije i aktivnog građanstva. Tema Svjetske skupštine ove godine je novi mogući društveni ugovor između građana i političkih donositelja odluka. Civilno društvo i ljudska prava su još uvijek u opasnosti u mnogim zemljama svijeta i oni se bore za svoje mjesto i za ulogu u zajednici.

    Predsjednik ALDA-e, Oriano Otočan, sudjelovao je na pojedinim aktivnostima te je održao poseban sastanak s predsjednikom CIVICUS-a, Bonbright Davidom, i vd. glavnog tajnika CIVICUS-a, Katsuji Imatom na kojem sudjelovala i Direktorica ALDA-e, Antonella Valmorbid. Na sastanku su identificirane zajedničke osnove međusobne suradnje na područjima: potpore CIVICUS-a u Europi, razvoja civilnog sektora u Jugoistočnoj Europi te suradnja na EU programima. Razgovaralo se i o važnosti lokalne demokracije i lokalnog i regionalnog razvoja. Posebno su se dotakli teme sudjelovanja građana i suradnje između civilnog sektora i javne administracije u donošenju odluka, a Otočan je predstavio Istrsku županiju kao i njezin rad u promicanju i postizanju standarda u ljudskim i manjnskim pravima, dvojezičnosti, demokratizaciji, te posljednjih desetak godina u promicanju EU integracija i europskih vrijednosti.

    07.09.2012.