HR | IT | EN

Pročelnik Otočan sudjeluje na Završnoj konferenciji Europske godine građana 2013. u Vilniusu

  • U Vilniusu se 12. i 13. prosinca održava Završna konferencija Europske godine građana 2013. pod nazivom „Kako svaku godinu učiniti godinom za građane!“, koju organizira Europska komisija u suradnji sa Savezom za Europsku godinu građana (EYCA) i litvanskim Ministarstvom vanjskih poslova. Na konferenciji sudjeluje oko 360 sudionika iz država članica EU i predstavnika europskih institucija, među kojima je i Oriano Otočan, pročelnik za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije te predsjednik Asocijacije agencija lokalne demokracije (ALDA), koja je bila jedna od ključnih aktera Saveza za Europsku godinu građana.

    Predsjednik Saveza za Europsku godinu građana Jean Marc Roirant predao je danas, 13. prosinca, potpredsjednici Europske komisije Viviane Reding dokument koji sadržava 80 preporuka Saveza, koje teže Europi koja je više uključena i socijalna.

    S obzirom da europske institucije još nisu definirale prioritete za slijedeću godinu, Europska godina građana nastavit će se i u 2014. godini. Savez za Europsku godinu građana u Vilniusu je održao plenarni sastanak, na kojem je odlučeno da će nastaviti implementaciju i monitoring dokumenata izdanih u 2013., uz blisku podršku predstojećim izborima za Europski parlament.

    Na konferenciji se održavaju plenarne i radne sjednice na teme „Uloga civilnog društva u europskoj demokraciji“, „EU građanstvo u akciji – kako građani mogu sudjelovati u kreiranju politika“ i „Participativna i predstavnička demokracija: Dvije strane istog novčića“.

    13.12.2013.