HR | IT | EN

Program INTERREG ADRION: Odobreni projekti u okviru 1. poziva na dostavu prijedloga projekata

 • Odbor za praćenje Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020. (ADRION) 10. svibnja 2017. uvjetno je odobrio 35 projekata koji su prošli procjenu kvalitete prvog poziva na dostavu prijedloga projekata. Odabrani projekti moraju biti podvrgnuti daljnjim provjerama prije konačnog odobrenja.

  U okviru Prioritetne osi 1 - Inovativna i pametna regija - od 67 prihvatljivih prijedloga, uvjetno je odobreno 14 projekata koji pokrivaju teme plavog rasta, regionalne inovacijske sustave u turizmu i agro-prehrambenim proizvodima, tehnologija čistog okoliša i inovativne proizvode i procese, razvoja društvenih poduzeća u području zaštite okoliša i turizma.

  U okviru Prioritetne osi 2 - Održiva regija - od 111 prihvatljivih zahtjeva, uvjetno je odobreno 11 projekata. Što se tiče promocije održive valorizacije i očuvanja prirodne i kulturne baštine, odabrani projekti odnose se na provedbu politika usmjerenih na diversifikaciju turističkih proizvoda; valorizaciju kulturne, tradicijske i ekološke baštine; stvaranje jadransko-jonskog brenda; poboljšanje učinkovitosti vode u obalnim područjima ADRION-a; i smanjenje negativnog utjecaja turističkih aktivnosti na prirodnu baštinu.

  Što se tiče promicanja transnacionalnih kapaciteta za rješavanje ekološke ranjivosti, uvjetno je odobreno 4 projekta koji se odnose na usklađivanje protokola i smjernica za praćenje onečišćenja u morskom okolišu; stvaranje zajedničke platforme za upravljanje obalnim područjem i pomorsko prostorno uređenje; unapređenje sustava ranog upozoravanja i prognoziranje morskih oluja; i zaštitu ekosustava uspostavom transnacionalne mreže zaštićenih područja.

  Konačno, u Prioritetnoj osi 3 - Povezana regija - od 31 prihvatljivog projekta, uvjetno je odobreno je 10 projekata. Projekti se bave promicanjem intermodalnog prijevoza; poboljšanjem morskih autocesta kroz smanjenje administrativnih uskih grla teretnog prometa na TEN-T koridoru; stvaranjem okvira koji podupire provedbu tehničkih sustava za distribuciju i opskrbu LNG-om (ukapljeni prirodni plin) u lučkim područjima; promicanjem zajedničkih standarda za električne transportne sustave; poboljšanjem mobilnosti putnika poticanjem intermodalnih veza između luka i zračnih luka i priključaka željezničkog prometa.

  ADRION će ponuditi potporu samo onim odabranim aplikacijama koje pozitivno prolaze dodatne provjere (tj. državne potpore, prijevare, financijsku sposobnost privatnih partnera) i ispunjavaju uvjete za poboljšanje.

  Program ADRION će ponuditi podršku podnositeljima zahtjeva putem svog Zajedničkog tajništva i njegove mreže Nacionalnih kontakt točaka prisutnih u svakoj državi partneru Programa: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/contact-point/

  Zahtjevi za informacije mogu se uputiti u zajedničko tajništvo: info@interregadrion.eu

  16.05.2017.