HR | IT | EN

Projekt AdriGov: Poziv na seminar „Ljudska prava“

 • Pozivamo Vas na seminar „Ljudska prava“ koji će se održati 3. i 4. srpnja 2014. u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama (Kaštel 1, II kat), s početkom u 9:00 sati. Seminar organizira Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije u suradnji sa regijom Veneto, projektnim partnerom, u sklopu EU projekta AdriGov.

  Dvodnevni seminar, u trajanju od 16 sati održat će profesori sa Sveučilišta Ca' Foscari iz Venecije. Poznavanje temeljnih ljudskih prava važno je za svakog pojedinca jer na načelima ljudskih prava počiva demokracija, ona su neotuđiva i trebala bi biti zajamčena svakom čovjeku. Ovim putem Vas pozivamo da se odazovete na seminar gdje će biti predstavljena povijest ljudskih prava, temeljna načela, konvencije te prikaz sudskih praksi.

  Projekt AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan) financiran je iz Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007-2013. Za cilj ima definiciju i promociju Operativnog plana za javno upravljanje na jadranskom području, što je važan korak prema usvajanju Jadransko-jonske makro-regionalne strategije i stvaranju sinergije za djelotvoran pristup razvojnim mogućnostima regija. U skladu s tim, ostali ciljevi vezani su uz transfer znanja na način da se proširi znanje, poboljšaju kompetencije i rad stručnjaka na programskom području.

  Molimo Vas da ispunjeni prijavni obrazac (u nastavku) do 27. lipnja 2014. godine e-mailom na adresu: antonija.babic@istra-istria.hr ili faxom na broj 352 178.

  Datoteke vezane uz novost
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Prijavni_obrazac_-_Ljudska_prava.docx
 • 26.06.2014.