HR | IT | EN

Projekt ADRIPLAN

 • Projekt ADRIPLAN – ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning – usredotočen je na ostvarenje zajedničkog pristupa prekograničnom pomorskom prostornom planiranju (PPP) na Jadranskom-jonskom području.

  ADRIPLAN teži unaprjeđenju procesa usmjerenog upravo na razvoju PPP-a u gore navedenom području. Cilj je prevladati prepreke koje sprječavaju sudjelovanje svih dotičnih zemalja u procesu, te promovirati tehničko-znanstveno utemeljene političke odluke kako bi se promovirao koherentan transnacionalni pristup prostornom planiranju mora.

  U okviru projekta prikupljat će se podaci vezani uz sadašnje stanje mora na području sjevernog te južnog Jadrana, odnosno sjevernog dijela Jonskog mora. Prikupljeni podaci poslužit će kao polazna osnova za donošenje planova upravljanja s ciljem postizanja dobrog stanja morskog okoliša, odnosno održivog korištenja resursa.

  Projekt će biti ključan također pri unaprjeđenju procesa koji je trenutno u tijeku i koji će služiti za razvoj pomorsko prostornog planiranja Sredozemnog i Crnog mora, promičući usklađenu implementaciju EU strategije za Jadransko-jonsku regiju.

  Glavne projektne aktivnosti su: prikupljanje i upravljanje podacima, multidisciplinarne i multisektorijalne analize, razvoj i rasprava o zajedničko odlučenim mogućnostima i preporukama za PPP područja, preporuke za nadzor i evaluaciju PPP-a, uključenje svih dionika, integrirano izvještavanje te rasprostranjena diseminacija.

  U projektu sudjeluje 8 znanstvenih i 9 institucionalnih partnera, među kojima je i Istarska županija, iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Grčke. Vodeći je partner CNR-ISMAR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Instituto di Scienze Marine. Također, u projektu sudjeluje i 17 institucija promatrača iz raznih europskih zemalja.

  Ukupna vrijednost projekta je 1,25 milijuna eura, a Opća uprava za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije projekt sufinancira s milijun eura. ADRIPLAN je započeo 10. prosinca 2014. godine, a okončat će se 10. lipnja 2015.

  Više informacija o projektu: http://adriplan.eu

  03.06.2014.