HR | IT | EN

Projekt ALTERENERGY

 • Istarska županija, u suradnji sa 17 drugih partnera iz 8 država, implementira strateški projekt ALTERENERGY – Energetska održivost za male zajednice Jadrana (ref:str/0001/0), u trajanju od 4 godine koji je financiran od strane programa Jadranske prekogranične suradnje IPA ADRIATIC CBC 2007-2013 s proračunom od 12 milijuna eura. Istarska županija provodi ovaj projekt uz stručnu pomoć Istarske Regionalne Energetske Agencije IRENA.

  Projektom ALTERENERGY želi se promicati energetska održivost s naglaskom na male zajednice Jadrana, kroz integrirano i održivo upravljanje energetskim resursima i proizvodnju obnovljive energije. Ideja projekta ALTERENERGY je fokusiranje na male zajednice s manje od 10.000 stanovnika koje predstavljaju najrašireniji oblik naselja na području cijelog Jadrana, zbog što učinkovitije implementacije održivih modela, dobrog integriranja s okolinom i lakšeg uključivanja stanovništva u samu problematiku održive energije.

  Cilj projekta Alterenergy jest pridonijeti postizanju Europskih ciljeva 20/20/20 kroz promicanje jadranske zajednice koja bi bila energetski održiva zahvaljujući široj primjeni obnovljivih izvora energije i štednji električne energije. Također je cilj educirati javni sektor, građane i poduzetnike o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, izraditi smjernice energetskog razvoja malih zajednica uz integrirani pristup koji uključuje i ciljane općine i gradove. Nadalje, želja je izraditi održive energetske planove odabranim zajednicama, promovirati vrijednosti EU i energetske održivosti, te razviti pokazni model jednog oblika OIE ili EE u našoj županiji.

  Kroz obnovljive izvore energije i racionalno korištenje energije projekt ima za cilj promicanje regionalne konkurentnosti i poboljšanje sigurnosti, pouzdanosti, stabilnosti i isplativosti energetske ponude.

  Više informacija o samom projektu nalazi se na službenoj stranici www.alter-energy.eu

  21.03.2014.