HR | IT | EN

Projekt DIVA

 • Projekt DIVA bavi se sanacijom divljih odlagališta i podizanja svijesti o njihovoj štetnosti. Projekt se provodi u sklopu OP EU IPA Slovenija - Hrvatska 2007.-2013.

  Najvažniji učinci projekta su poboljšanje stanja okoliša, smanjenje rizika po ljudsko zdravlje, povećanje biološkog diverziteta, širenje znanja, informacija i svijesti o rizicima i negativnim utjecajima na okoliš, zdravlje i prirodu, te pravilno gospodarenje otpadom.

  Problem ilegalnog odlaganja otpada u prirodi zajednički je za područje Republike Slovenije i Republike Hrvatske, a nadležnost u rješavanju problema ilegalnog odlaganja otpada, zakonski je u obje države, u većem dijelu svedena na lokalnu i regionalnu razinu. Upravo je iz tog razloga sastavljena struktura projektnih partnera koju čini Općina Kopar, Istarska županija, te Gradovi Umag, Pula i Buzet, koji su ovim projektom odlučili započeti sustavno rješavanje problema ilegalnog odlaganja otpada.

  Vodeći partner projekta je Kopar, a ukupna vrijednost mu je 644.270,89 eura od čega Istarska županija koristi 113.592,48 eura, a po završetku provedenih aktivnosti od EU očekuje povrat u iznosu od 96.553,61 eura, odnosno oko 85 posto utrošenog iznosa.

  Sažeci ciljeva projekta:

  1. Saniranje ilegalnih deponija i doprinos poboljšanju kvaliteta životne sredine na obje strane granice ;

  2. Poboljšanje kakvoće tla, krajolika i podzemnih voda ;

  3. Sanacija odabranih ilegalnih deponija, koje će smanjiti onečišćenje tla i podzemnih voda te negativni utjecaj na krajolik.

  Jedan od najzanimljivijih djela projekta je izrađena WebGIS aplikacija, prva takva u Istarskoj županiji, pa i Hrvatskoj, namijenjena praćenju stanja ilegalno odloženog otpada u okolišu županije. Sa službene internetske stranice projekta moguće je pristupiti dijelu aplikacije namijenjenom za prijavu ilegalnih odlagališta od strane građana, ali i dijelu aplikacije namijenjenom službama s višom razinom pristupa radi provođenja analitike i praćenja stanja u prostoru (gradovi, županije, komunalne službe i dr.).

  Više informacija potražite na stranici: http://projekt.diva-istra.eu/.

  13.06.2014.