HR | IT | EN

Projekt EA SEA-WAY

 • EA SEA-WAY projekt je kojim se želi unaprijediti mobilnost putnika koji putuju Jadranskim morem i priobalnim područjem kroz razvoj novih, održivih i integriranih prijevoznih usluga, te poboljšanje fizičke infrastrukture u vezi s novim uslugama.

  Ovim se projektom žele riješiti problemi neuravnoteženog razvoja infrastrukture i nedovoljne razvijenosti pomorskih linija, te niska razina kvalitete usluga za putnike i turiste. Time se nedostatno korištenje potencijala pomorskog prometa, neodgovarajuća mreža javnog prijevoza želi poboljšati kroz saniranje postojećih dotrajalih lučkih objekata i izgradnja novih (lukobrani, operativne obale, prometnice) dok se modernizacijom luka žele povećati kapaciteti, ali i sigurnost prijevoza putnika i tereta.

  Ciljevi ovog projekta su integracija i nadogradnja postojeće i nove kolektive putničkog prijevoza (turisti i stanovnici) kako bi se povećala dostupnost diljem jadranskog bazena i smanjila emisija CO2. Projektom EA SEA-WAY želi se jačati jadransku prekograničnu vezu, uspostaviti nove brze linije diljem Jadrana i poboljšati integraciju među lukama i prometnu mrežu s unutrašnjosti. Projekt će unaprijediti lučku infrastrukturu kako bi se ujednačio jadranski lučki sustav što će poboljšati kvalitetu putničkih usluga u lučkim područjima i dostupnost podataka o infrastrukturi, prijevoznim uslugama i rješenjima na regionalnoj i prekograničnoj razini. Želi se potaknuti prijevoz putnika morem i drugim prijevoznim sredstvima spojenima na lučki sustav, te ispitati novi model upravljanja u svjetlu predstojeće Jadransko – Jonske makroregije.

  Projekt je financiran od strane programa Jadranske prekogranične suradnje IPA ADRIATIC 2007-2013 u trajanju od dvije i pol godine. U njemu sudjeluje 20 partnera, a budžet je 6.657.204,68 eura.

  Više informacija na ovoj stranici: www.easeaway.eu/about-the-ea-sea-way-project

  24.03.2014.