HR | IT | EN

Projekt HOLISTIC

 • Adriatic Holistic Forest Fire Protection - HOLISTIC projekt je financiran u okviru programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013. koji, kao jedan od partnera, provodi Istarska županija. Okosnicu mu čini holistički model zaštite od šumskih požara. Aktivnosti projekta fokusirane su na prevenciju i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike požara i potresa, a s ciljem poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti usmjerenih ka smanjenju šteta od elementarnih nepogoda s kojima se suočava Jadranska regija. Posebni je cilj projekta unaprjeđenje zakonodavnog okvira, standardizacija postupaka između šumarskih, vatrogasnih i institucija civilne zaštite. To je pilot projekt koji obuhvaća razvoj sustava rane detekcije požara, korištenje biomase, preventivne aktivnosti kod požara i potresa, te istraživanje i nadzor seizmičke osjetljivosti zgrada od strateškog interesa.

  Posebni ciljevi koje treba ostvariti su:

  • Razvoj zajedničke politike upravljanja zaštite od požara na temelju preventivnih mjera u cilju smanjivanja rizika od širenja požara;
  • Promicanje korištenja i implementacija naprednih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u integriranom upravljanju područjima ugroženim od pojave požara;
  • Poboljšanje dostupnosti i iskoristivosti statičkih i dinamičkih prostornih podataka o zemaljskim, meteorološkim i sociološkim značajkama vezanim uz opasnost od požara i vatrogasne politike;
  • Uspostavljanje mehanizama za obrazovne i istraživačke mreže i promicanje međunarodne suradnje, prijenos znanja i istraživanja koje se odnosi na fizičke opasnosti od požara;
  • Definiranje tehnike procjene rizika kako bi se uspostavio stalni instrument za prevenciju, kontrolu i upravljanje rizicima i predvidljive probleme koje mogu oštetiti prirodnu i kulturnu baštinu i javne objekte;
  • Razvoj prekogranične politike upravljanja održivim šuma kako bi se smanjio rizik od šumskih požara smanjenjem goriva i aktiviranjem financijski održivih procesa životnog ciklusa bio mase;
  • Stjecanje znanja o preventivnom ponašanju određenih skupina (učenici, poljoprivrednici, volonteri, građanstvo).

  Ukupna vrijednost projekta je 9.363.801,29 eura, a proračun Istarske županije iznosi 469.546,87 €. Provedba projekta trajat će 30 mjeseci, zaključno s ožujkom 2016. godine. Aktivnosti projekta provodi 20 partnera iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Grčke i Srbije.

  Više informacija o projektu: www.adriaholistic.eu

  31.03.2014.