HR | IT | EN

Projekt KUP

  • Cilj projekta KUP (Karst Underground Protection) jest zaštita i poboljšanje stanja krša i speleoloških objekata kao krških pojava, na pograničnom području Istre i Slovenije. Projektom se osigurala bolja suradnja i zajedničko djelovanje regionalnih i državnih institucija u domeni zaštite okoliša u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i prepoznatljivost područja krajobraznih i prirodnih posebnosti krškog geografskog područja Istre. Planirane su brojne aktivnosti kojima se utjecalo na sprječavanje onečišćenja/zagađenja krških vodonosnika, a inventarizacijom i planiranim upravljanjem speleološkim objektima projektnog područja osiguralo se i očuvanje njihovih ljepota. Okosnica projekta obnova je stare škole u Vodicama u općini Lanišće, koja se prenamijenila u „Speleo kuću“, kao centar djelovanja međunarodne mreže institucija i udruga koje se bave speleologijom, zaštitom okoliša i krškim fenomenima, čime će se osigurati temelj za daljnji razvoj speleologije na području Istre.

    Opći ciljevi projekta odnose se na unaprjeđenje stanja speleoloških objekata u cilju očuvanja kakvoće krškog vodonosnika na istarskom poluotoku, jačanje suradnje i zajedničko djelovanje regionalnih i državnih institucija u domeni zaštite okoliša, osiguranje prepoznatljivosti područja promocijom krajobraznih i prirodnih posebnosti.

    Projektni partneri su Istarska županija (nositelj) i „Natura Histrica“ iz Hrvatske, te ZRS SAZU Inštitut za raziskovanje krasa iz Slovenije, a ukupna vrijednost projekta je 652.444.,26 eura.

    Više informacija o projektu: www.project-kup.org.

    10.07.2014.