HR | IT | EN

Projekt METRIS PLUS

 • METRIS PLUS – Jačanje istraživačkog-inovacijskog potencijala jadranskog prekograničnog područja putem zajedničkih istraživanja pod vodstvom Centra za istraživanje metala – METRIS. Projekt je odobren za financiranje u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć- IPA, Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013.

  METRIS PLUS ima za cilj poboljšati istraživačko-inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom te istraživačkom sektoru.

  Specifični cilj projekta je ojačati znanstvene, tehnološke i istraživačke kapacitete prekograničnog područja u sektoru eko-inovacija te podržati inicijative koje razvijaju eko-inovativne tehnologije u sustavima pročišćavanja otpadnih voda.

  METRIS PLUS se sastoji od niza analiza i studija slučaja trenutnih tehnologija i uređaja koji se koriste kao eko-filteri u svim regijama uključenim u partnerstvo s ciljem sumiranja zajedničkih problema koji utječu na cijelo područje Jadrana. Temeljeno na prikupljenim podacima, partneri određuju strateške ciljeve u području istraživanja odnosno eko-inovacija trenutno korištenih tehnologija i uređaja.

  Zajednički pilot projekt predložen u projektu usmjeren je na temu poboljšanja tehnologija u malenim pročistačima otpadnih voda stvaranjem eko-inovativnog koncepta i prototipa posebnog pročistača napravljenog od metalnih dijelova. Prototip je testiran u laboratorijskim uvjetima i na stvarnoj lokaciji.

  Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija - IDA, a partneri su Istarska županija, SVIM – Regionalna razvojna agencija Regije Marche (Italija), UIP – Univerzitetni razvojni centar in inkubator Primorske (Slovenija), SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija (BiH), ALMA MONS - Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća, Novi Sad (Srbija). Suradnici u projektu su: Visoka tehnička škola u Puli, Politehnički studij i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

  Projekt je započeo u ožujku 2011., a okončao se u veljači 2014. godine, te ukupna mu je vrijednost 1.768.374,00 eura.

  Više informacija o projektu: www.metrisplus.com.

  13.07.2014.