HR | IT | EN

Projekt S.I.M.P.L.E.

 • Projekt S.I.M.P.L.E. (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality) financiran od strane IPA Programa jadranske prekogranične suradnje predstavlja inovativnu institucionalnu suradnju koja ima za cilj povezanost među jadranskim zemljama kroz jačanje kulturne raznolikosti kako bi se poboljšala kvaliteta života i atraktivnost Jadranske regije. Ukupna vrijednost projekta za Istarsku županiju iznosi 177.040,00 eura.

  Glavni cilj projekta je razrada zajedničke strategije i pristupa u jadranskim zemljama kako bi se promovirala ravnopravnost i kultura poštovanja, kao temeljna vrijednost za miran suživot svih građana, bez obzira na rasu, vjeru i etničko podrijetlo.

  S.I.M.P.L.E. promiče multikulturalizam koji se temelji na priznavanju različitosti i jačanju manjinskih identiteta kao jedan od faktora društveno-gospodarskog razvoja.

  Prekogranični partneri (uključujući tijela javne vlasti, manjine i organizacije trećeg sektora iz Hrvatske, Italije, Crne Gore, Albanije, Slovenije) razviti će sveobuhvatnu strategiju (Jadranski akcijski plan za jačanje kulturnog identiteta manjinskih skupina) s ciljem:

  • rješavanja specifičnih manjinskih problema (višejezičnost, lokalni razvoj, obrazovanje i mediji, nasilje i diskriminacija žena) u određenim sektorima zajedničkom strategijom;
  • povećanja etno-kulturne osjetljivosti.

  Projekt slijedi dva smjera:

  • proširenje upravljačkih modela u Jadranskoj regiji (workshops i konferencije);
  • inovativan način komuniciranja usmjeren na ljude, osobito mlade, kroz tradicionalne i nove medije (on-line mjesečnik, emitiranje vijesti, novinarska nagrada za Jadransku regiju, nacionalna i školska medijska kampanja).

  Uspostava godišnjeg "Adriatic Intercultural day" bit će simbolični događaj koji će doprinijeti uvažavanju kulturnih različitosti i kulturi poštovanja unutar Jadranske regije. Adriatic Permanent Observatory on Minority Communities koji će se osnovati u Istri omogućit će učinkovito praćenje manjinskih politika te će biti od velike važnosti u pro-aktivnoj institucionalnoj promociji za manjinska pitanja.

  02.06.2014.