HR | IT | EN

Projekt SEED

 • Projekt SEED predstavlja inovativnu informacijsku platformu za poboljšanje tehnoloških mogućnosti, koja je dostupna svim tijelima javne uprave, a namijenjena je diseminaciji, vizibilnosti i oglašavanju njihovih aktivnosti i postignuća. Diseminacija se ostvaruje kroz šest interaktivnih uređaja na području Istre te kroz info-ekrane u predstavničkim uredima u Bruxellesu i New Yorku, u obliku različitih informatičkih sadržaja (RSS feed, webstranice, Twitter, videoisječci...) koji se na njima prikazuju, no dostupna je i na svim računalima te pametnim telefonima. SEED je pilot projekt koji je namijenjen podizanju svijesti građana svih dobi o postojećim e-Uslugama te EU mogućnostima

  Projekt je započeo u siječnju 2012. a okončat će se 30. lipnja 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta je 5.130.000,00 EUR te sufinanciran je od strane Europske komisije putem programa potpore politikama informacijskih i komunikacijskih tehnologija (PSP ICT) u sklopu Okvirnog programa za kompetitivnost i inovacije (CIP).

  Opći cilj projekta je potaknuti korištenje e-Gov usluga od strane svih regionalnih dionika, davanje i promicanje učinkovitog i inovativnog alata kako bi se pojednostavila interakcija između uprave i građana. Fokus je usredotočen na mogućnostima za aktivno sudjelovanje građana u procesu europskih integracija i financiranje projekata putem lokalnih, regionalnih i europskih fondova.

  SEED utječe na život velikog broja građana pružajući im niz potrebnih informacija koje će im biti dostupne na mjestima gdje se najčešće nalaze (na ulici, u knjižnici, na tržnici, u bolnici...).

  U projektu SEED sudjeluje 12 partnera iz sedam europskih zemalja, odnosno iz Španjolske, Češke, Rumunjske, Bugarske, Cipra, Latvije, a od hrvatskih je partnera, osim Istarske županije, u projekt uključen i Grad Rijeka.

  Više informacija potražite na internetskoj stranici: www.seed-project.eu

  17.03.2014.