HR | IT | EN

Pulsko sveučilište na konferenciji o kulturi EU u Bruxellesu

  • U Bruxellesu, 7. i 8. travnja, održava se konferencija o značaju kulture u vanjskim odnosima Europske unije. Povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, Androulla Vassiliou otvorila je konferenciju ‘Culture in EU External Relations’ prilikom koje su se sastali dionici iz 54 zemalja kako bi usmjerili razvoj nove Europske strategije koju je inicirao Europski parlament a realizira Europska komisija u suradnju sa stručnjacima Goethe Instituta i ostalih značajnih organizacija europskog kulturnog sektora.

    Cilj konferencije je predstavljanje rezultata pripremnih aktivnosti te prijedloga i preporuka za strateški pristup u vanjskim odnosima Europske unije putem valorizacije i promocije kulturne baštine.

    Na konferenciji je sudjelovala i Nataša Urošević, sa Interdisciplinarnog studija kultura i turizam na fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, pulskog sveučilišta “Juraj Dobrila” u Puli. Uz konferenciju, nakon posjete Europskom parlamentu održan je i sastanak u predstavništvu Istarske županije pri EU institucijama na kojemu su prezentirane aktivnosti istarskog ureda vezane za sektore kulture i turizma.

    Agenda za kulturu Europske unije potiče bolju suradnje između država članica te maksimizaciju dodane vrijednosti “europske kulturne diplomacije” kroz povezanost kulturnih inicijativa, civilnog društva, partnerstva između gradova i zajedničke aktivnosti izvan granica Europske unije.

    08.04.2014.