HR | IT | EN

Radionica „Kultura 2020 – od ideje do projekta“

  • U Trstu je 7. i 8. svibnja održana radionica „Kultura 2020 – od ideje do projekta“ na kojoj su sudjelovali predstavnici Istarske županije, regije Veneto i Friuli Venezia Giulia. Organizirana je u sklopu projekta AdriGov od strane projektnog partnera Informest.

    Radionica je bila koncipirana na način da se prvi dan predstavila Strategija 2020, strukturni i kohezijski fondovi, programi suradnje (prekogranična, transnacionalna itd.) te programi Unije sa posebnim naglaskom na područje kulture. Sljedeći dan predstavnici regija su predstavili europske projekte na kojima su dosada radili, dali osvrt na svoj rad u području kulture i na poučna iskustva iz projekata. Na radionici predstavnici Istarske županije zajednički su razradili projektni prijedlog koji se tiče europske dimenzije Jamesa Joyce-a u literaturi, pod radnim nazivom EN-JOY.

    19.05.2015.