HR | IT | EN

Raspisan javni poziv u sklopu projekta „Alterenergy“

 • Raspisan je javni poziv za podnošenje iskaza interesa od strane gradova ili općina u Istarskoj županiji radi suradnje na projektu „Alterenergy“, financiranog od strane programa IPA ADRIATIC CBC 2007-2013.

  Istarska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije, raspisala je javni poziv za podnošenje iskaza interesa od strane gradova ili općina u Istarskoj županiji koji imaju manje od 10 000 stanovnika i koje su voljne na svom teritoriju održati aktivnosti ispitivanja modela održivog upravljanja i korištenja energetskih resursa predviđenih provedbom EU projekta „Alterenergy“ financiranog od strane programa IPA ADRIATIC CBC 2007-2013.

  Cilj projekta ALTERENERGY je promicanje energetske održivosti s naglaskom na male zajednice Jadrana, kroz integrirano i održivo upravljanje energetskim resursima i proizvodnju obnovljive energije.

  Cilj ovog poziva je odabrati zajednicu (općinu ili grad) u Istarskoj županiji koja ima manje od 10 000 stanovnika u kojoj će se aktivnosti projekta Alterenergy odvijati, koja će služiti kao primjer dobre prakse drugim zajednicama na Jadranu, te:

  • koja će biti predmet studija energetske procjene
  • u kojoj će se izraditi integrirani planovi energetske učinkovitosti
  • definirati financijski planovi za investiranje u projekte obnovljivih izvora
  • održati nekoliko radionica za lokalne dionike (poduzetnike)
  • provesti cjelokupna promocija projekta i zajednice
  • koja će biti lokacija investicije u pokaznu demonstracijsku aktivnost koja će zajednici za vrijeme i nakon trajanja projekta, donositi koristi u vidu uštede energije ili proizvodnje energije.

  Cjelokupni tekst javnog poziva, obrasce za prijavu na ovaj poziv i sve dodatne informacije mogu se naći i preuzeti na stranicama istarske županije „www.istra-istria.hr“ pod rubrikom „natječaji“, na „www.istra-europa.eu“ na naslovnoj strani ili osobno u papirnatom obliku na adresi : Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije, Flanatička 29, 52100 Pula (2 kat).

  Rok za dostavu iskaza interesa po ovom javnom pozivu je 60 dana od dana objave u listu Glas Istre (18.02.2013).

  21.02.2013.