HR | IT | EN

Sastanak partnera projekta S.I.M.P.L.E. održan u Kopru

  • U Kopru je 20. i 21. studenog 2013. godine održana šesta upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera u okviru projekta S.I.M.P.L.E. Riječ je o projektu koji se sufinancira sredstvima iz programa IPA CBC Adriatic. Uz predstavnike Istarske županije, vodećeg partnera u projektu S.I.M.P.L.E., sudjelovali su i ostali partneri: Regija Abruzzo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Općina Drač (Durres Municipality), Progetti sociali, Unione Italiana di Fiume - Talijanska Unija Rijeka, Unione Italiana di Capodistria - Talijanska Unija Kopar, ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia) i CDI (Cooperation and Development Institute), kao i vanjski suradnici među kojima je bila predstavica Zajednice Albanaca Istarske županije, Merita Hoxha, te Frančiška Uzunič iz Slovenskog kulturnog društva „Istra“. Nazočile su seminaru i slovenska ministrica Tina Komel, te Maria Cristina Antonelli, talijanski konzul u Kopru.

    Glavna tema transnacionalnog seminara i tematske radionice su bile točne i nepristrane informacije za manjine u medijima. Glavni su govornici bili novinari, među kojima Inoslav Bešker, Ezio Giuricin, Bojan Brezigar, te urednik izdavačke kuće EDIT - Silvio Forza. Na sastanku upravljačke skupine razgovaralo se o završnim aktivnostima projekta, definirao se plan rada za naredni period, te je najavljena završna konferencija predviđena u siječnju 2014. godine.

    26.11.2013.