HR | IT | EN

Seminar o ljudskim pravima

 • U Centru za EU i međunarodnu suradnju, u Balama, danas je započeo dvodnevni seminar „Ljudska prava“ u sklopu projekta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan).

  Prisutne je u ime Istarske županije pozdravila zamjenica župana Istarske županije Giuseppina Rajko koja je polaznicima zaželjela uspješan rad.

  Program su prezentirali profesori Lauso Zagato i Sara De Vido sa Sveučilišta Ca' Foscari iz Venecije, točnije iz Centra za istraživanje ljudskih prava - CESTUDIR koje je odgovorno za koordinaciju seminara. Seminar je koncipiran za grupu od 12 sudionika, a iz Istarske županije seminaru prisustvuju predstavnici institucija, udruga i zaklada.

  Predavanje je započelo uvodom u povijesni pregled zaštite ljudskih prava te su nadalje predstavljeni mehanizmi praćenja izvršavanja pravnih instrumenata Ujedinjenih naroda vezanih uz ljudska prava, s posebnim naglaskom na prava pojedinca. Poznavanje temeljnih ljudskih prava važno je za svakog čovjeka jer na njima počiva demokracija, ona su neotuđiva i trebala bi biti zajamčena svakome.

  Na drugom danu seminara, u petak, 4. srpnja, bit će predstavljeni glavni instrumenti za zaštitu ljudskih prava u Europskoj uniji.

  Seminar se održava u suradnji projektnih partnera AdriGov-a - Istarske županije i regije Veneto.

  03.07.2014.