HR | IT | EN

Seminar o Programu Europske unije Kultura 2007 - 2013

U organizaciji Odjela za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture i Izvršne agencije za obrazovanje, AV djelatnost i kulturu (EACEA) 6. rujna 2011. godine, u prostorijama Zagrebačkog plesnog centra (Ilica 10), s početkom u 9:00 sati, održat će se seminar o Programu Europske unije Kultura 2007 – 2013.

Uz kratak pregled cijelog Programa, poseban naglasak bit će stavljen na prijavnice i razradu troškovnika za programske aktivnosti 1.1. (projekti višegodišnje suradnje) i 1.2.1. (projekti kratkoročne suradnje) za koje je rok podnošenja prijave 5. listopada 2011. godine.

Programom Kultura 2007-2013 financiraju se projekti kulturne suradnje u svim vrstama umjetničkog i kulturnog rada: scenskim umjetnostima, vizualnim umjetnostima, književnosti, kulturnoj baštini, povijesti kulture itd. Program Kultura ima kao cilj: promicanje prekogranične mobilnosti kulturnih djelatnika; poticanje transnacionalnog kretanja kulturnih i umjetničkih djela, te njegovanje interkulturalnog dijaloga.

Program seminara i prijavnicu za sudjelovanje možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva kulture RH http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6936

02.09.2011.