HR | IT | EN

Budućnost regionalnog razvoja ovisi o širenju širokopojasne mreže

 • Predstavnici Istarske županije u Bruxellesu sudjelovali su u Odboru regija, u Bruxellesu, u raspravi ‘‘Satelitske telekomunikacije, inovativni instrument na usluzi regionalnom razvoju’‘.

  Predsjednik komisije za obrazovanje, mladež, kulturu i istraživanje Odbora regija, koji je otvorio raspravu, naglasio je da Odbor podupire u potpunosti istraživanje i inovaciju te da gradovi i regije imaju veliku ulogu u implementaciji širenja širokopojasne mreže kao i u ulaganjima u tim sektorima. Naglasio je i važnost implementacije strategije ‘‘Europe 2020’’ koja cilja tehnološkom razvoju pogotovo uvođenjem i jačanjem širokopojasne mreže.

  Kroz raspravu, dotakla se i činjenica da takve vrste ulaganja i investicija mogu biti dio rješenja trenutne financijske krize pošto mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete usluga u svim sektorima gospodarstva te stvarati nova radna mjesta.

  Regionalne i lokalne vlasti moraju omogućiti pristup širokopojasnoj mreži svima, no takvo što nije uvijek lako postići. Problem postoji naročito u udaljenim i ruralnim područjima, u kojim velike kompanije nisu još spremne ulagati i gdje ne postoji adekvatna infrastruktura.

  Međutim, i u tim područjima broadband se mora bolje razviti te se privatna ulaganja moraju stimulirati pogotovo kroz stvaranje privatno javnih partnerstva.

  Tijekom rasprave naglašeno je kako povezivanje optičkim kablom urbanih sredinama je isplativo, dok ruralna područja nisu u stanju u potpunosti iskoristit potencijal infrastrukture, te se u tim slučajevima isplate implementirati bežična i satelitska tehnologija.

  Razvijanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u ruralnim područjima zasigurno pomaže razvoju poljoprivrede i ruralnog turizma podizanjem svijesti kompetitivnosti ruralnog i poljoprivrednog sektora.

  Cilj, i veliki izazov, jest osigurati 100% pokrivenost Europe širokopojasnom mrežom do 2013. te učinkovito korištenje regionalnih strukturnih fondova. Međutim, velika kočnica stoji u raskoraku koji postoji između pojedinih europskih regija.

  Što se tiče ulaganja u razvoju broadbanda u ruralnim područjima, Europa zaostaje za ostalim velesilama. Primjerice SAD je uložio 100 milijuna eura, Australija 620 dok Europa samo nešto više od milijun Eura, što zasigurno nije dovoljno.

  Trenutno poboljšanje novih tehnologija satelitske telekomunikacije postaje idealno rješenje u smanjenju zaostatka, što se tiče širokopojasne veze pogotovo u ruralnim područjima.

  Istarska je županija, kroz projekt prekogranične suradnje na Jadranu, PITAGORA, krenula u implementaciju regionalne širokopojasne infrastrukturne mreže te projektom SEED, koji je financiran iz programa Europske unije za kompetitivnost i inovacije želi ojačati učinkovitost javnih usluga građanima koristeći najsuvremenije informatičke tehnologije. Najrazvijenije europske regije u sektoru informacijskog društva prepoznale su kvalitetu strateškog pristupa Istre te odlučile su održati ovogodišnju konferenciju mreže ERISA ovog listopada u Rovinju.

  22.03.2012.