HR | IT | EN

Štand Europe Direct Informacijskog centra (EDIC) Pula Pola na 20. Sajmu knjige u Istri

  • Nakon što je proteklog mjeseca otvoren i započeo s radom na informiranju građana iz Istarske županije o Europskoj uniji, Europe Direct Informacijski centar (EDIC) Pula Pola će od četvrtka, 4. prosinca, do ponedjeljka, 8. prosinca, sudjelovati u programu 20. Sajma knjige u Istri koji će se u pulskom Domu hrvatskuh branitelja održavati od 4. do 14. prosinca.

    Posjetitelji Sajma na štandu EDIC-a Pula Pola moći će se informirati o aktivnostima Centra, postaviti pitanja o Europskoj uniji, pravima koja mogu ostvariti kao građani EU, o financiranju iz fondova EU itd., te se informirati iz sadržaja brojnih publikacija Europske unije o različitim temama. Također, na Sajmu će biti predstavljena i brošura EDIC-a o provedbi i korištenju Povelje o temeljnim pravima Europske unije, dokumenta u kojem su na jednom mjestu objedinjena sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava koja uživaju ljudi unutar Europske unije.

    Štand EDIC-a na Sajmu građani mogu posjetiti u četvrtak od 12 do 16 sati, u petak od 9 do 13 i od 17.30 do 19.30 sati, u subotu od 9 do 13 sati te u ponedjeljak od 9 do 13 i od 17.30 do 19.30 sati.

    02.12.2014.