HR | IT | EN

SLO-HR: Do 27. rujna 2017. otvoren 3. poziv za dostavu projektnih prijedloga

 • U sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska, otvoren je 3. poziv za dostavu projektnih prijedloga do 27. rujna 2017. u 12:00 sati.

  Putem poziva moguće je sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima te tri specifična cilja:

  Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa:

  • Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma;

  • Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom.

  Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja:

  • Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja.

  Ukupno, u okviru prvog i drugog roka Otvorenog poziva, ugovorena su sredstva u iznosu cca. 16,1 milijuna EUR EFRR ili cca. 49% svih raspoloživih programskih sredstava.

  Više informacija o Programu i otvorenom pozivu možete pronaći pronaći na web stranicama Programa: http://www.si-hr.eu/hr2/

  17.08.2017.