HR | IT | EN

Strategija “Europa 2020”

 • Programi financirani od strane EU u razdoblju 2014. – 2020. te predviđeni proračun višegodišnjeg financijskog okvira odnosno MFF-a (Multiannual Financial Framework) služe kao putokaz prema obnovi izrazito kompetitivnog gospodarskog tržišta Europe i svijeta.

  Sredstva Europske unije iznimno su važna zbog složenih gospodarskih izazova u zemljama članicama. Pomoću tih sredstava pokušava se poboljšati gospodarstvo Unije, povećati zapošljavanje, produktivnost i društvena povezanost te ostvariti pametan, održiv i uključiv rast.

  Proračuni odobreni su političkim sporazumom 27. lipnja 2013. godine od strane EU institucija, te pravno utvrđeni prema MFF regulativi koje je usvojilo Vijeće Europske unije 2. prosinca 2013. godine. Potrebni proračun za svaki je program izračunat u 2011. godini i tadašnjim cijenama. Izvori informacija koji su dani u sažetku dokumenata programa sadrže specifične Uredbe i odluke Europskog parlamenta i Vijeća, zakonodavne prijedloge Europske komisije, dokumente zaduženih Općih uprava Europske komisije i relevantnih EU agencija, te službenih novinskih obavijesti.

  Ciljevi financiranih programa za period od 2014. do 2020. godine prate okvir strategije rasta EU za nadolazeće desetljeće. Europa 2020 brine za budućnost Europske unije, poboljšavajući svoje slabosti i suočavajući se s novim dugoročnim izazovima poput globalizacije, pritiska na sredstva i starenje. Prioriteti strategije Europa 2020 vode prema rastu koji je; pametan, jer kroz mnoga efektivna ulaganja stvara se gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama; održiv, koji teži djelotvornijem korištenju resursa te “zelenijem” i kompetitivnijem gospodarstvu; uključiv, koji njeguje stvaranje radnih mjesta, zapošljavanje i smanjenje siromaštva.

  Unija je postavila pet konkretnih i ambicioznih ciljeva koje želi ostvariti do 2020. godine u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira kroz sljedeće prioritete:

  • ZAPOSLENOST: zaposliti 75% osoba u rasponu od 20 do 64 godine;
  • INOVACIJE: ulaganje 3% BDP-a Europske unije u istraživanje i razvoj;
  • OBRAZOVANJE: smanjenje postotka ranog napuštanja škole ispod 10%; te dovršenje visokog obrazovanja kod barem 40% mlađe generacije;
  • SOCIJALNA UKLJUČENOST: smanjenje broja osoba koje žive na rubu siromaštva za 20 milijuna.

  Klimatske promjene i održivost energije: smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% (ako moguće i do 30%) u odnosu na razinu 1990. godine; stvoriti 20% energije kroz obnovljive izvore te povećati energetsku učinkovitost za 20%.

  Europska komisija izdvojila je sedam inicijativa koje će obvezati EU i zemlje članice kako bi se olakšao i bolje ostvario napredak: “Inovacijska Unija”, “Mladi u pokretu”, “Digitalna agenda za Europu”, “Europa učinkovitih resursa”, “Industrijska politika za doba globalizacije”, “Agenda za nove vještine i poslove” te “Europska platforma za borbu protiv siromaštva”.

  17.03.2014.