HR | IT | EN

U Balama održani „Jean Monnet Days of EU Law: Judicial Dialogue after Accession“

  • U koordinaciji Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije i Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 28. i 29. ožujka 2014. u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama održana je radionica i seminar „Jean Monnet Days of EU Law: Judicial Dialogue after Accession“ posvećena temi suradnje nacionalnih sudova sa Europskim sudom pravde u rješavanju prethodnih pravnih pitanja.

    Glavni predavač na seminaru Koen Lenaerts, potpredsjednik Europskog suda pravde, u uvodnom je obraćanju istaknuo da mu je drago što je za svoj prvi službeni posjet Republici Hrvatskoj odabrao upravo Bale i Istru. Seminaru su nazočili i prvi hrvatski sudac Europskog suda pravde Siniša Rodin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Branko Hrvatin, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Hrvoje Sikirić, predsjednici i suci županijskih i općinskih sudova, te predstavnici ministarstava pravosuđa i vanjskih i europskih poslova.

    Jean Monnet Chair je europski naslov koji Europska komisija priznaje sveučilišnim profesorima koji predaju isključivo predmete posvećene europskim integracijama (pravo, ekonomija, politička znanost ...). Jedno sveučilište može dobiti samo jednu Jean Monnet katedru za pojedinu disciplinu u okviru europskih studija. Katedra za europsko javno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu prva je Jean Monnet katedra na Sveučilištu u Zagrebu, te ujedno prva na području prava u Hrvatskoj.

    Zadaća Katedre za europsko javno pravo je razvoj nastave i znanstveno istraživanje na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, povezivanje s akademskim institucijama na europskoj i regionalnoj razini, otvaranje nove profesionalne mogućnosti za pravne znanstvenike te promicanje akademskog promišljanja europskog prava i europskih vrijednosti kako bi se potpomogla integracija Hrvatske u Europsku uniju. U tom smjeru, u Balama se raspravljalo i o mogućnosti organiziranja ljetnih škola, seminara i radionica u Istri, i to u suradnji sa najjačim američkim sveučilištima i pravnim fakultetima te institucijama Europske unije.

    01.04.2014.