HR | IT | EN

U Bariju održan sastanak partnera projekta AdriGov na temu Jadransko-jonske makroregije

 • U sklopu EU projekta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan), financiranog od strane programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, u Bariju je 25. rujna organizirana radionica na temu "Jadransko-jonska makroregija - politike i alati za jačanje turističke ponude", na kojoj su sudjelovali djelatnici Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije te ostali predstavnici 12 partnera iz Italije, Hrvatske, Albanije, Crne Gore, Grčke i Bosne i Hrecegovine.

  Radionica je organizirana dan uoči održavanja sastanka Komisije za turizam Jadransko-jonske euroregije, kojoj je jedan od ciljeva utvrditi prioritetne projekte, inicijative i dobre prakse na jadransko-jonskom teritoriju, kao i nastavak na daljnjem radu i usvajanju zajedničke makrostrategije. Osim navedenih događaja u Bariju je organiziran i tehnički sastanak partnera u sklopu projekta AdriGov kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti i rokovi u provedbi projekta.

  Cilj projekta AdriGov je definicija i promocija Operativnog plana za javno upravljanje na jadranskom području, što je važan korak prema usvajanju Jadransko-jonske makroregionalne strategije i stvaranju sinergije za djelotvoran pristup razvojnim mogućnostima regija. Istarska županija, kao partner u projektu, odgovorna je za radni paket pod nazivom „Instrument za EU integracije“, u sklopu kojeg je u Balama otvoren Centar za EU i međunarodnu suradnju s ciljem promicanja međunarodne suradnje na području Jadransko – jonske makroregije, srednje i jugoistočne Europe.

  Sljedeće planirane aktivnosti Istarske županije su organizacija i održavanje edukacije „Upravljanje projektnim ciklusom“ u Centru za EU i međunarodnu suradnju. Prva je to od nekoliko planiranih edukacija u narednom razdoblju, namijenjena jačanju ljudskih potencijala u Istri u upravljanju lokalnim i regionalnim razvojem kroz EU fondove.

  Vise o makroregionalnoj strateiji na http://www.ai-macroregion.eu/

  26.09.2013.