HR | IT | EN

U Normandiji održan drugi partnerski sastanak projekta Walk the Global Walk

 • Partneri projekta Walk the Global Walk, uključujući i predstavnike partnera Istarske županije, sudjelovali su na drugom projektnom sastanku koji se 1. i 2. travnja održao u francuskoj pokrajini Normandiji, točnije u gradu Caenu. Tom su se prilikom prisutni osvrnuli na aktivnosti koje su ostvarene u prethodnom razdoblju, kao i na projektne aktivnosti koje tek treba realizirati te financijska sredstva potrebna za njihovu implementaciju.

  Radionice akcijskog planiranja, čiji je cilj osposobiti same učenike da potaknu svoje školske kolege na aktivan angažman i promociju Ciljeva održivog razvoja, te EU tjedan Ciljeva održivog razvoja u sklopu kojega će se održati i Globalna šetnja, samo su neke od aktivnosti koje će biti realizirane u razdoblju koje nadolazi.

  Među budućim aktivnostima svakako je najznačajnija organizacija Međunarodne ljetne koja će se u lipnju ove godine održati u Portugalu, a u sklopu koje će biti organiziran četverodnevni trening o Ciljevima održivog razvoja. Ljetna će škola rezultirati zajedničkim Manifestom mladih i lokalnih vlasti koji će imati kao glavni cilj unaprjeđenje ciljeva održivog razvoja, a uključivati će petero učenika iz svake partnerske regije.

  Tijekom sastanka projektni su se partneri usuglasili i oko zadataka i dužnosti u njihovoj nadležnosti, a posebice onih vezanih za izradu edukativnih materijala za školsku godinu 2019/2020.

  Projekt Walk the Global Walk financiran je iz fonda Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union” (EC DEAR). Proračun projekta iznosi 3.180.083,93 eura, od čega je oko 186.000,00 € predviđeno za Istarsku županiju. Predlagatelj projekta je Regija Toscana, a provodi ga u suradnji sa 19 partnera iz 10 zemalja.

  Ciljevi projekta su osigurati novi prostor za aktivno građanstvo i građanski angažman za učenike između 11 i 18 godina kako bi istražili pitanja globalnog učenja i građanstva, razviti kritičku svijest mladih o miru, ljudskim pravima i razvojnim pitanjima s kojima se suočava svijet te potaknuti i nadahnuti mlade da šire tu svijest među svojim vršnjacima.

  05.04.2019.