HR | IT | EN

U sklopu projekta Alterenergy održana Međunarodna jadranska konvencija u Tirani

  • Istarska županija je zajedno sa Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Pula 24. i 25. studenog 2014. sudjelovala na Međunarodnoj jadranskoj konvenciji u Tirani u sklopu projekta Alterenergy.

    Konvencija se smatra jednim od ključnih događaja na projektu koji podupire proces internacionalizacije sustava proizvodnje i trgovine u sektoru obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti sa ambicijom uspostavljanja „Jadranskog energetskog klastera“. Predviđenim aktivnostima u projektu Alterenergy želi se institucionalno poduprijeti regionalne posredničke organizacije kao što su Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora kako bi mogle pružiti tehničku pomoć regionalnim/nacionalnim malim i srednjim poduzećima. Dodatni ciljevi konvencije odnosili su se na razmjenu rezultata koje su partneri do sada ostvarili, definiranje projektne vizije procesa internacionalizacije na jadranskom području za sektor obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, te povezivanje posredničkih organizacija na području cijelog Jadrana.

    01.12.2014.