HR | IT | EN

U Varaždinu održan upravni odbor Saveza Alpe-Jadran

  • Istarska županija sudjelovala je na sastanku upravnog odbora Saveza Alpe-Jadran koji se 8.11.2018. održao u Varaždinu. Savez Alpe-Jadran osnovan je krajem 2013. godine u Klagenfurtu čime je nastavljena dugogodišnja bogata suradnja Radne zajednice Alpe-Jadran s ciljem poticanja međuregionalne suradnje na području Alpe-Jadrana. Članice Saveza su, uz Istarsku županiju, austrijske regije Štajerska, Koruška i Gradišće, mađarska regija Vas, slovenske općine okupljene u Skupnost občin Slovenije, te hrvatske županije Međimurska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Karlovačka, Primorsko-goranska i Varaždinska županija.

    Na sastanku su bili prisutni predstavnici regija članica, regionalni koordinatori i predstavnici tematskih koordinacijskih točaka regija članica Saveza. Tom je prigodom najavljena politička konferencija „40 godina suradnje na Alpsko-jadranskom području – jučer, danas, sutra“ koja će se održati 20. studenog 2018. u Varaždinu. Od trenutnih aktivnosti Saveza, uz organizaciju političke konferencije valja istaknuti osnivanje udruge koja će u ime članica Saveza provoditi projekte financirane iz EU fondova te izrada zajedničke Strategije Saveza Alpe-Jadran koja će povezati članice Saveza u zajedničkim razvojnim projektima, te omogućiti veću transparentnost, ali i prepoznatljivost Saveza. Više informacija o Savezu Alpe-Jadran dostupno je na http://www.alps-adriatic-alliance.org/

    12.11.2018.