HR | IT | EN

U Bruxellesu predstavljena istarska iskustva dobrog korištenja EU sredstava

 • U sjedištu predstavništva talijanske regije Molise u Bruxellesu, Istarska Županija je predstavila svoje aktivnosti međunarodne suradnje s posebnim osvrtom na projekt informiranja javnosti – SEED. Povodom održavanja edukacijskih radionica master programa u tehnologijama za razvoj EU projekata “Master in Technologies for the Development of European Projects” Istarska je županija predstavljena kao primjer dobre prakse u iskorištavanju financijskih mogućnosti koje Europska unija pruža te project SEED kao perspektivan model za javno informiranje o novostima iz EU institucija.

  Navedeni master program kojeg organizira European Academy for Education and Social Research iz Dublina u suradnji sa udrugom European Projects Association (EPA), sastavljen od 5 radnih i edukacijskih tečajeva, namijenjen je dostizanju potrebnih znanja i vještina za dostizanje razine profesionalnog napretka koji omogućuje efikasno upravljanje europskim projektima. Isti se oslanja na tehnologiju kako bi se projekti razvili i implementirali na jedinstven način. Dva tečaja ovogodišnjeg izdanja održana su u listopadu u Istri, u Rovinju, a tečaj tijekom kojeg je Istarska županija predstavila svoje aktivnosti u Bruxellesu, posvećen je lobiranju i načinu na kojem omogućiti europskim projektima potrebnu vidljivost, diseminaciju i unaprijeđenje.

  Međunarodne aktivnosti Istarske županije, njezine projekte i učinkovito korištenje europskih fondova, prezentirao je Dino Babić, službeni predstavnik Županije pri EU i ujedno predsjednik EPA-e. Babić je naglasio kako ured u Bruxellesu promovira regionalnu suradnju s drugim europskim regijama i mrežama, pruža informacije o dostupnim natječajima, fondovima, događanjima i raznim mogućnostima, promovira turizam, industriju, poljoprivredu i tipične istarske proizvode, kako u Bruxellesu tako i diljem Belgije. Naglašeno je kako je Istarska županija jedna od najuspješnijih regija izvan Europske unije u korištenju europskih projekata i inicijativa, odnosno dostizanja europskih financijskih sredstava, te prva među hrvatskim županijama koja je otvorila svoj predstavnički ured u Bruxellesu.

  Ured Istarske županije u Bruxellesu jedinstven je primjer i efikasnog iskorištavanja EU sredstava i umrežavanja na Europskoj razini u cilju unaprijeđenja usluga i redukcije trošenja proračunskih sredstava. U posljednje tri godine trošak ureda je znatno smanjen , a aktivnosti ureda su se povećale zahvaljujući suradnji sa europskim udrugama i mrežama u koje je Županija uključena. Zahvaljujući projektu SEED osigurana su sredstva za djelomično pokrivanje troškova ureda i u 2013. godini. Projekt SEED je pripremljen baš u uredu u Bruxellesu zahvaljujući suradnji s udrugom EPA koja je stavila na raspolaganje Istarskom predstavništvu mlade profesionalce na programu profesionalnog usavršavanja PIP.

  Projekt SEED (Speading Every European Digital) je predstavila Mirna Medica, vanjska suradnica Županije, koja je baš zahvaljujući programu PIP i suradnju udruge EPA sa sveučilištem u Amsterdamu kroz program Leonardo započela suradnju sa istarskim predstavništvom. Cilj SEEDa je proširiti rezultate inicijative “European Inclusive e-Governance”, za poticanje i poboljšanje e-Governance usluga za građane. Praktičan cilj SEEDa u Istri je pružati građanima pristup informacijama i uslugama svih javnih ustanova i organizacija Istarske županije putem ekrana i digitalnih info kioska koji će uskoro biti postavljeni na strateškim lokacijama u istarskim gradovima.

  Važnu ulogu stručnog usavršavanja mladih u jačanju apsorcijskog kapaciteta organizacija u kojima djeluju i informiranja javnosti o mogućnostima koje pruža Europska unija koristeći inovativne tehnologije, predstavio je Leo Budicin iz Rovinja. On je kroz program PIP i suradnju udruge EPA sa Sveučilištem u Firenzi trenutno na programu Erasmus za mlade poduzetnike što mu omogućuje da aktivno doprinosi projektu informiranja građana Istre pogotovo o mogućnostima koje Europska unija pruža u sektoru održivog turizma.

  12.12.2012.