HR | IT | EN

U Europskoj komisiji predstavljanje mjere IPARD programa u Hrvatskoj

 • U Europskoj komisiji u Bruxellesu, predstavništvo Istarske županije sudjelovalo je zajedno sa Predstavništvom Dubrovačko neretvanske županije na predstavljanju mjera IPARD programa za Hrvatsku.

  Događaj se razvio na dvije različite razine; održan je stručno-informativni sastanak, tehničke naravi, Opće uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije te dva kulturna događaja u organizaciji predstavništva Dubrovačko-neretvanske županije.

  Od osnutka ureda Dubrovačke-neretvanske županije u Bruxellesu, koncem 2010 godine, suradnja istog s uredom Istarske županije urodila je plodom te se u više navrata pokazala efikasnom i učinkovitom. Učestali broj zajedničkih odrađenih inicijativa i događaja dokazuju raznolikost i snažnost te suradnje.

  U prostorijama Europske komisije, u vidu budućeg financijskog okvira za razdoblje 2014-2020, prezentirane su mjere IPARD programa (pretpristupna potpora poljoprivrednom sektoru) koje su trenutno u izvedbi u Hrvatskoj, mogućnosti koje se otvaraju hrvatskim županijama nakon punopravnog članstva u EU te predstavljen je vinski sektor u EU.

  Anna Nowak, odgovorna osoba za pretpristupnu pomoć poljoprivredi i ruralnom razvoju, predstavila je prisutnima mjere 101, 103, 302 i 202 IPARD programa, s posebnim osvrtom na LEADER program unutar mjere 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvitka.

  Opći cilj LEADER-a je promicanje održivog razvoja ruralnih područja putem lokalnih inicijativa i partnerstva, takozvanih Lokalnih akcijskih grupa – LAG. Područje LAG-a povezan je u gospodarskom, društvenom i zemljopisnom smislu. Svaki LAG mora uspostavit vlastite “lokalne razvojne strategije” i “lokalni operativni plan” putem kojih proizlazi razvoj zacrtanih projekata.

  LEADER pristup obuhvaća sva ruralna područja Republike Hrvatske s više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika.

  Trenutno u Hrvatskoj osnovani su 43 LAG-ova, od kojih su 33 registrirani, a nakon ulaska Hrvatske u EU isti će se moći koristiti strukturnim fondovima.

  Izložena je činjenica da je Hrvatska prošle godine izgubila 22 milijuna eura iz financijskih sredstava IPARD-a, te se stoga potiče na bolju administrativnu i stručnu spremnost Hrvatske u budućem financijskom okviru kako bi se takvo što izbjeglo.

  Što se tiče vinskog sektora, prisutnim je prezentirana reforma vina 2008. te njene implikacije.

  U sklopu financiranja Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2013. godine, Hrvatska mora do 1. srpnja iste godine dostaviti Europskoj komisiji nacionalni program za vinski sektor a očekuje se početna svota financiranja od ukupno 11 milijuna eura.

  S kulturno-umjetničke perspektive, u prostorima Odbora regija EU-a, održan je seminar putem kojeg su se predstavile dubrovačke spomeničke baštine i projekti njene obnove.

  Dubrovačko–neretvanski župan, Nikola Dobroslavić, naglasio je kako njihova dužnost, a i dužnost hrvatskih vlasti, sačuvati ove spomenike te ukazati na važnost njihova očuvanja.

  Slijedom teme seminara u predstavništvu Hrvatske gospodarske komore održano je predavanje o diplomaciji Dubrovačke Republike od 13. do 18. stoljeća.

  Više informacija: http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=7

  07.06.2012.