HR | IT | EN

U Europskom parlamentu rasprava o Integriranoj pomorskoj politici

 • U Europskom parlamentu predstavnik Istarske županije sudjelovao je u raspravi o Integriranoj pomorskoj politici (IMP), kojeg je organizirala Intergrupa mora i primorja Europskog parlamenta u suradnji s Konferencijom periferijskih pomorskih regija - CPMR.

  Predstavnik stalnog predstavništva Cipra pri EU, koje je ujedno i predstojeće predsjedništvo Vijeća Europske unije, naglasio je važnost proračuna pomorske politike koja predstavlja jedan od najjačih instrumenata ka realizaciji ciljeva “Europe 2020”, te pozvao je lokalne vlasti i civilno društvo u sudjelovanju pri razvoju pomorskih aktivnosti.

  Integrirana pomorska politika ne može ignorirati društvene i ekološke probleme pošto ta dva aspekta mogu ispuniti istu te pomoći njezinoj provedbi, dok s druge strane ističe se kako potencijal mora treba se koristiti na održiv način u vidu sačuvanja ovog velikog resursa za budućnost.

  U iznošenju stava Europske komisije, Generalni direktor Opće uprave pomorstva i ribarstva, naglasio je potrebu dostizanja “plavog rasta”. Komisija ima jasan program do 2020. godine, koji se upravo temelji na plavom rastu. Sljedeće desetljeće biti će ključno za provođenje i razvijanje europske pomorske konkurentnosti koja predstavlja iskru u stvaranju novih radni mjesta.

  Tijekom rasprave, naglašena je i potreba za dubljom i širom dimenzijom makroregionalnih strategija, koje su se pokazale uspješnim osobito u dva slučaja, na Baltiku i Atlantiku. Makroregija predstavlja veliku geografsku homogenu cjelinu koju odlikuju zajedničke značajke.

  Istarska županija aktivno sudjeluje u Jadransko-jonskoj makroregiji, koja sačinjava treću osnovanu makroregiju i koja je službeno pokrenuta u Anconi 2010. godine.

  28.06.2012.