HR | IT | EN

U Europskom parlamentu rasprava o ‘pametnim’ lučkim gradovima

 • 7 veljače 2012. održana je u Bruxellesu, u prostorijama Europskog parlamenta, rasprava pod nazivom „Pametnim gradovima trebaju inteligentne luke“ (Smart Cities need Intelligent Ports). Organizatori događaja, na kojemu je sudjelovala i Istarska županija, bili su Regija Vastra Gotaland i Grad Gothenburg (Švedska) u sklopu nadolazećeg Europskog pomorskog dana (European maritime day), koji će se održati 21 i 22 svibnja 2012. u Gothenburgu.

  Predsjednica izvršnog odbora grada Gothenburga, g.đa Gospođa Hulthen, i viša managerica u Gothenburškoj luci, g.đa Wilske, potakle su važnost te luke posjetivši njenu ulogu u Skandinaviji te stratešku poziciju na Baltiku.

  Pametni gradovi osmišljeni su kao logistički centri u kojima postoji dobra infrastruktura, u kojima je velika pažnja posvećena okolišu i u kojima informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) pomažu pri njihovom razvoju.

  Sudionici događaja imali su priliku upoznati se s ciljevima pomorske politike 2014. godine, koja se temelji uglavnom na učinkovitije upravljanje mora, mogućnosti porasta zapošljavanja te stvaranje bolje suradnje između europskih partnera kao i sa zemljama koje nisu članice EU-a.

  Poboljšanjem i izmjenama TEN/T-a (trans-European transport network ili Trans-europske prometne mreže) trebale bi se ukloniti prepreke među državama i ojačati njihovu koheziju dok Autoceste mora (Motorways of Seas), intermodalski pomorsko-logistički lanci u Europi, trebali bi rasteretiti cestovni promet te bolje povezati sva obalna područja.

  Priobalno područje susreće se s poteškoćama koje usporavaju pomorski razvoj, kao što su klimatske promjene i demografski čimbenici. Rast stanovništva povećava rizik zagađenja i onečišćenja dok klimatske promjene, kao što su podizanje razine mora ili vjetar, teško mogu biti spriječene. Rješenje moglo bi se pronaći u stvaranju umjetnih otoka koji bi zaštitili obalu i istovremeno činili bi ju atraktivnijom (prikladno obali Belgije).

  Svrha korištenja ICT tehnologija u lukama jest smanjiti emisije ugljenog dioksida, stakleničkih plinova, buku, ublažit ljudski utjecaj na okoliš te omogućiti učinkovitije korištenje lučke infrastrukture. Takve provedbe ciljaju boljem upravljanju teretnog koridora, upotrebljavajući željezne tranzitne koridore te bolje upravljanje informacijama prometa, sprječavajući stvaranja gužve u gradovima (u situacijama kada se luke ne mogu koristiti zbog loših vremenskih uvjeta).

  ICT je rješenje za pametne gradove i inteligentne luke a štoviše je u skladu sa svim inicijativama i politikama EU-a.

  Na kraju, Ronald Vopel iz DG MARE, podsjetio je da uskoro u stvaranju i provedbi europske pomorske politike sudjelovati će i 28-a članica, Hrvatska, istaknuvši njenu iznimnu obalnu ulogu i činjenicu što potvrđuje kako mora ne dijele zemlje i ljude već ih povezuju.

  08.02.2012.