HR | IT | EN

U Kopru održana konferencija „Nacionalne manjine u novoj Europi“

  • U dvorani Općinskog vijeća u Kopru u ponedjeljak, 19. studenoga, održana je znanstvena konferencija “Nacionalne manjine u novoj Europi“ na kojoj je Istarsku županiju predstavljao pročelnik za međunarodnu suradnju i EU integracije Oriano Otočan.

    Otočan je održao prezentaciju pod nazivom „Hrvatska u EU: uloga manjina u transnacionalnoj i prekograničnoj suradnji“, u kojoj je dao pregled trenutne situacije i položaja nacionalnih manjina u Hrvatskoj i Istri. Poseban naglasak stavio na položaj talijanske nacionalne manjine u Istri te na dvojezičnost u institucijama Istarske županije, njezinim gradovima i općinama. Među brojnim visokim dužnosnicima iz Italije i Slovenije, na konferenciji je sudjelovao i Furio Radin, predsjednik Talijanske unije, ujedno zastupnik talijanske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, koji je govorio o mogućnostima i podršci za integraciju koje Europska unija nudi pripadnicima talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Konferenciju je posjetio i talijanski državni tajnik za vanjske poslove Staffan De Mistura koji je govorio o naporima talijanskog Ministarstva vanjskih poslova da zaštiti financijska sredstva namijenjena nacionalnim zajednicama Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji.

    Simpozij je financirala Talijanska Unija, a održao se u kontekstu europskog projekta „LEX – analiza, primjena i razvoj zaštite manjina u Italiji i Sloveniji“, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Italija-Slovenija 2007-2013. Glavne teme konferencije bile su zakonski okviri, dvojezičnost i parlamentarna zastupljenost nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji te zaštita i integracija nacionalnih manjina u Europi.

    26.11.2012.