HR | IT | EN

U Odboru regija predstavljen INTERREG program

U prepunoj konferencijskoj sali Odbora regija, održan je seminar “INTERREG Management Cases” kojeg je organizirala AEBR (Asocijacija europskih pograničnih regija) a na kojem je sudjelovao i predstavnik Ureda istarske županije pri Europskoj uniji.

INTERREG program ima za cilj poticanje suradnju između država članica Europske unije na različitim razinama a srž mu je smanjiti utjecaj pojedinih nacionalnih granica u korist jednakog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja diljem cijele Unije.

Inicijativa INTERREG strukturirana je na način da se osposobe i ojačaju gospodarske i socijalne kohezije u EU-u uz poticanje uravnoteženog razvoja kontinenta putem prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje.

Pažnja govornika usredotočila se na prepreke i izazove s kojima se program suočava na operativnoj razini, nesimetričnost nacionalnih zakonodavstva , upravljanjem financijskim tokovima te na budućem financijskom okviru.

Konkretni praktični slučajevi različitih europskih pograničnih područja prezentirani su kako bi se usavršilo i poboljšalo sljedeće programatsko razdoblje.

Novi INTERREG program, koji je trenutno u fazi izrade, program je suradnje koji predviđa veće financiranje kohezijske politike, koja je u ovom sektoru iznimno važna.

Značaj prekograničnih mreža ne proizlazi samo kroz interes europskih zemalja već se iste implementiraju i razvijaju na širem geografskom području, što potvrđuje činjenica da su na seminaru bili prisutni i predstavnici južne Amerike.

Tijekom rasprave osvrnulo se je na ‘’Europske skupine za teritorijalnu suradnju’’, takozvani EGTC, koji mogu postati efikasni i učinkoviti instrumenti razvijana prekogranične suradnje no, još uvijek, nacionalna zakonodavstva nisu u potpunosti usvojila takve vrste regulativa, te stoga postoji potreba za bržom integracijom u pojedinim zakonodavstvima.

Prisutnima predstavljen je i INTERACT, europski program koji pruža praktičnu potporu, obuku i savjete oko raznih programa teritorijalne suradnje u vidu razvijanja tehničkog upravljanja, financijskih pitanja, europskih regulativa, strateških vizija i politika razvoja.

Sadašnji program, INTERREG IV, koji pokriva razdoblje 2007-2013 privodi se kraju te se očekuje bolja struktura i učinkovitija realizacija sljedećeg operativnog programa.

23.04.2012.