HR | IT | EN

U Puli predstavljen projekt ThinkEU

U četvrtak, 21. srpnja 2011. godine u Istarskoj županiji predstavljen je projekt ThinkEU. Za navedeni projekt Zakadi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i njezinim partnerima ALDA-i (Asocijaciji agencija lokalne demokracije iz Strasbourga) i udruzi ZUM odobrena su bespovratna EU sredstva u sklopu programa “Europa za građane”, Aktivnosti 2. Aktivno civilno društvo u Europi, Mjere 3. Potpora projektima organizacija civilnog društva. Projektni ciljevi su povećati znanje i razinu informiranosti ciljnih skupina o Europskoj uniji i razumijevanje procesa integracije u EU kroz pružanje lako dostupnih i razumljivih informacija; adekvatno pripremiti istarsku javnost, posebno mlade, organizacije civilnog društva i građane za raspravu o članstvu u EU i za aktivnu ulogu budućih europskih građana te upoznati ciljane skupine s raspoloživim EU programima i pretpristupnim fondovima. Kroz projekt će se provoditi mnoge aktivnosti: radionice i debate za učenike srednjih škola u Istri, edukacija i trening odgajatelja u vrtićima na tematiku EU, javne debate građana o EU, edukacije o pisanju EU projekata za ciljane skupine projekta, istraživanje javnog mjenja o EU među građanima Istre, završna konferencija projekta i dr. Ukupni budget projekta iznosi 134.043,00 eura, a provoditi će se do 31. siječnja 2013.

26.07.2011.