HR | IT | EN

Udruge iz Istarske županije sudjelovale na seminaru „Kreativna Europa“ u Udinama

  • Povodom obilježavanja 2018. kao Europske godine kulturne baštine, u Udinama je 31. siječnja 2018. godine održan seminar „Program Kreativna Europa: upoznati mogućnosti za kreativni, kulturni i multimedijski sektor“. Na seminaru kojeg su organizirale Gospodarska komora Udine i Confcooperative Udine, sudjelovalo je i desetak predstavnika iz Istarske županije, mahom iz civilnog i kulturnog sektora. Bila je to prilika za umrežavanje i stvaranje kontakata sa predstavnicima udruga i civilnog sektora u kulturi iz Autonomne Regije Friuli Venezia Giulie.

    Predavači Marco Marinuzzi i Simone Faillace predstavili su detalje europskog programa Kreativna Europa, potprograma Kultura i Media, kao i mogućnosti za financiranje projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

    Kreativna Europa sedmogodišnji je program Europske unije namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se kroz potprogram Kultura financira potpora europskim projektima suradnje, projektima književnih prijevoda, europskim mrežama i europskim platformama u sektoru kulture. Potprogram Media namijenjen je europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Istim je potprogramom obuhvaćeno i sufinanciranje radionica usavršavanja namijenjenih mladim i već afirmiranim filmskim djelatnicima, novih tehnologija te platformi za isporuku audiovizualnoga sadržaja.

    01.02.2018.