HR | IT | EN

Vijeće EU-a objavilo nacrt Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji

Vijeće Europske unije odlučilo je 21.rujna 2011. učiniti dostupnim na internetu tekst nacrta Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Ovaj nacrt Ugovora je dostupan i engleskom jeziku i na hrvatskom jeziku (prijevod teksta podložan pravno-jezičnoj redakturi)) a može ga se preuzeti na službenim web stranicama Vlade RH www.vlada.hr Službena verzija na engleskom jeziku će se u idućih nekoliko tjedana usporediti s inačicama na svim drugim službenim jezicima EU-a kao i na hrvatskom.

Ovo nije konačni dokument, budući da se za konačnu verziju mora još dobiti mišljenje Europske komisije, pristanak Europskog Parlamenta i konačna odluka Vijeća Europske unije.

22.09.2011.