HR | IT | EN

Višerazinsko upravljanje kao pokretač politika za jačanje EU strategije Jadransko-jonske euroregije

 • U Campobassu je od 30.svibnja do 01. lipnja održan dvodnevni događaj pod nazivom: „Višerazinsko upravljanje kao pokretač politika za jačanje EU strategije Jadransko-jonske euroregije“ na kojem su prisustvovale predstavnice Istarske županije.

  Ujedno je održana i završna konferencija projekta AdriGov, koji je trajao 3,5 godine. Rezultate projekta predstavio je Francesco Cocco, generalni tajnik Jadransko Jonske euroregije. Među najvažnijim rezultatima, istaknuti su: više od 100 međunarodnih događaja, više stotina educiranih osoba po pitanju korištenja EU fondova, sudjelovanje u kreiranju EUSAIR strategije te umrežavanje partnera za nove projekte, posebice na novom programu bilateralne suradnje Italia-Hrvatska. Patrizia Bosich, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Istarske županije naglasila je važnost i potrebu jačeg uključivanja županija Jadranske Hrvatske u provedbu strategije, uz Ministarstvo turizma kao koordinatora za provedbu u RH.

  U sklopu dvodnevnog događaja, u Pescari je održana i konferencija na temu: „EUSAIR strategija: temelji za nove projekte i višerazinsko upravljanje“, na kojem je, uz predstavnike Regije Abruzzo kao organizatora skupa, sudjelovala i predstavnica Upravljačkog tijela programa Jadranske prekogranične suradnje, Paola di Salvatore koja je podcrtala važnost suradnje i doprinos ovog programa izradi i provedbi same strategije. Francesco Cocco je naglasio kako je važno da EUSAIR strategija ne ostane mrtvo slovo na papiru zbog čega je nužno aktivno angažiranje već postojećih tijela na nacionalnoj i regionalnoj razini u njezinoj provedbi te doprinosu ostvarenju ciljeva postavljenih putem njezina 4 stupa.

  U Campobassu je održan i prvi sastanak na projektu 4PILLARS, koji je svojevrstan nastavak projekta AdriGov, posebno u vidu kapitalizacije uspješnih rezultata poput aktivnosti edukacije i informiranja o EUSAIR strategiji, a koji će Istarska županija i drugi partneri, na čelu sa vodećim partnerom Regijom Molise provoditi do kraja ove godine.

  Projekt AdriGov financiran je iz pretpristupnog programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013., njegova ukupna vrijednost iznosi 3.176.678,81 EUR, dok je vrijednost za Istarsku županiju 332.217,81 EUR.

  03.06.2016.