HR | IT | EN

Vrednovanje sustava odabira projekata - Operativni program Konkurentnost i kohezija

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni programa „Konkurentnost i kohezija“ provelo je postupak vrednovanja programa tijekom programskog razdoblja u skladu s važećim Planom vrednovanja. Vrednovanje je obuhvatilo sustav odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava.

  Vrednovanje učinkovitosti, djelotvornosti i učinka pomoći iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, nužno je kako bi se poboljšala kvaliteta koncepta i provedbe programa te utvrdio njegov učinak u odnosu na ciljeve strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast.

  Rezultati vrednovanja i cjelovito Izvješće o provedenom vrednovanju dostupni su u datotekama u pritivku te na sljedećoj poveznici:

  https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/05/Zavr%C5%A1no-izvje%C5%A1%C4%87e.pdf

  Datoteke vezane uz novost
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Webstranica.pdf
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/Pregled_ključnih_značajki_vrednovanja_za_korisnike.pdf
 • 14.11.2019.