HR | IT | EN

Započela radionica „Strukturni fondovi i kohezijski fond“ u Centru za EU i međunarodnu suradnju

  • U Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama danas, 18. studenoga, započela je dvodnevna radionica „Strukturni fondovi i Kohezijski fond“ na kojoj sudjeluju zaposlenici javnog, privatnog i civilnog sektora te mladi nezaposleni. Ova je radionica nastavak ciklusa stručnih edukacija „EU fondovi i uspješno upravljanje EU projektima - europski alati za lokalni i regionalni razvoj“ koji je započeo u rujnu radionicom „Upravljanje projektnih ciklusom“, a završit će u ožujku 2014. Ciklus edukacija organizira Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije u sklopu EU projekta AdriGov.

    Tijekom dvodnevne radionice na temu „Strukturni fondovi i Kohezijski fond“ četrdesetak sudionika dobit će informacije o ciljevima i temeljnim načelima regionalne politike, ključnim dokumentima i fondovima koji su Hrvatskoj dostupni kao punopravnoj članici EU-e: Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu te metodologiji pripreme projekata financiranih tim instrumentima. Pojedinačno će biti iznesene informacije o svakom navedenom fondu, alociranim sredstvima, potencijalnim prijaviteljima i ciljevima koji se financiraju, potkrijepljeno primjerima već provedenih projekata iz drugih zemalja EU.

    Sudionici će imati prilike i kroz diskusiju te savjete razriješiti sve nedoumice vezane uz fondove EU i vidjeti jasnu razliku i promjene u prijavi projekata u odnosu na pretpristupne fondove koje su dosad imali prilike koristiti.

    Cjelokupni ciklus stručnih edukacija razvit će kod sudionika osnovna znanja i vještina po pitanju EU fondova.

    18.11.2013.